Home

     About us

     News

     Contact

 

 

 

 

 

 


Over ons

Technisch Adviesbureau Klebaver B.V.
is opgericht in 1946 en sindsdien gevestigd in Rotterdam. Het zal duidelijk zijn dat er in die jaren veel tot stand is gekomen.
Duidelijk is ook dat er veel is veranderd. Nieuwe materialen, nieuwe technieken, nieuwe producten en betere mogelijkheden.
De techniek is door toepassing van moderne ontwerp- en rekensoftware steeds geavanceerder geworden. Vrijwel niets is technisch nog onmogelijk.

Deze ontwikkelingen zijn allemaal duidelijk terug te vinden in de historie
van Technisch Adviesbureau Klebaver B.V.
Op basis van vakmanschap en niet op de laatste plaats klantgericht denken
is er enorm veel tot stand gekomen.

Menig gebouw, fabriek of constructie
is door ons ontworpen.
Een ongelooflijk breed scala van machines is door ons ontworpen.
Van grondboormachines tot machines
ten behoeve van de
voedingsmiddelenindustrie en van
kranen tot bestratingmachines.
Dit meestal in nauwe samenwerking
met de opdrachtgever. Het gaat
gewoon te ver om alles te noemen.

Echter, als rode draad door ons bestaan loopt toch wel de ontwikkeling
van diverse machines ten behoeve van de productie van cellenbeton.
Met enige trots kunnen wij gerust stellen dat met name het hart van de
productielijn, de snijstraat, een ware specialiteit van ons is geworden.

Maar uit de geplaatste foto's op deze site blijkt duidelijk de veelzijdigheid
van onze werkzaamheden.

 

 

Klebaver b.v.